Aktuality

8.2.2019

Schůzky proběhnou ve standardní časy


1.2.2019

Schůzky proběhnou ve standardní časy


28.12.2018

Vánoční KME

Dne 28.12.2018 proběhlo již tradiční Vánoční KME. Akce se zúčastnilo 9 členů, kteří byli rozděleni do 2 týmů. Úkolem letošního Vánočního KME bylo postavit mini sumo roboty. Oba týmy si s úkolem poradily velmi dobře. Děkujeme všem zúčastněným.

   

28.12.2018

Vánoční KME

Zveme všechny členy na již tradiční Vánoční KME. V rámci dne proběhnou dvě soutěže. Individuální soutěž pro členy "Mladších" a týmová soutěž "Starších".

Časový plán:

Mladší: 13:00 - 17:00

Starší: 9:00 - 18:00

Bližší informace ještě doplníme. Prosíme také všechny zájemce aby se přihlásily osobně nebo emailem.

Těšíme se na Vás.


28.9.2018

STÁTNÍ SVÁTEK - KME BUDE

Po dohodě s členy se schůzka dne 28.9 uskuteční. Schůzka bude koncipována volněji - bez teorie.


7.9.2018 16:00

ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA KME

Zveme všechny příznivce elektriky na zahajovací schůzku 7.9. od 16:00 v klubovně KME. Zde se sejdeme, rozdáme si přihlášky a řekneme si něco k organizaci školního roku.
Schůzka 14.9. bude probíhat již standardně ovšem s droubnou změnou schůzka starších bude začínat již od 18:30. Časy schůzek tedy budou "Mladší" od 16:00 do 17:30 a "Starší" od 18:30.
Na první schůzku a následující si přineste psací potřeby a sešit A5. Sešit neplatí pro ty, kdo již má založen sešit KME.Již na první schůzce bude možné odevzdat vyplněnou přihlášku a zápisné.

V novém školním roce se na Vás těší Tomáš B., Patrik. K. a Martin Š.

Informace pro rodiče:

Kroužek je určen pro mladé kluky se zájmem o elektriku a s tím související záležitosti. Na kroužku si tak kluci mohou vyrobit vlastní elektrovýrobek, který si pak odnesou domů, např. blikačky, jednoduché laboratorní zdroje, zesilovače atd. Vzhledem k velkému zájmu a věkové rozmanitosti jsou schůzky rozděleny na "KME pro mladší" a "KME pro starší." Obě schůzky jsou vždy v pátky.

První KME - pro mladší- začíná vždy v 16 hodin do 17:30. Je určeno mladším klukům, kde se neprobírají žádné složitosti. Zde se seznámíme s elementárními součástkami a zapájíme si třeba blikačku na plošném spoji.

Druhé KME začíná vždy v 18:30 hodin do cca 21:00. Je určeno především klukům s hlubším zájmem, s nejzákladnějšími znalostmi z elektro + jednoduché matematické operace.

Celoroční zápisné je 400 Kč. Součástky pro výrobek si každý platí individuálně, popř. donese vlastní. Součástky pro kluky nakupujeme, takže si je nemusejí shánět sami. Nehotové, nebo částečné výrobky zásadně zůstávají v klubovně. Vyrobené výrobky si kluci mohou odnést domů. Po třech změnách kluboven v průběhu let máme nyní klubovnu zařízenou na Farním úřadě v Litomyšli u kostela proti I.ZŠ. Viz mapa v sekci Kontakty.

Členové jsou povinni dbát pokynů vedoucího kroužku, dodržovat Laboratorní řád a Pravidla klubovny. Oba dokumenty jsou v sekci Ke stažení.
Členové jsou povinni být proškoleni o bezpečnosti (bude zařazeno na schůzce).

Pokud se přihlášené dítě nemůže dostavit na kroužek, je povinností zákonného zástupce omluvení u vedoucího kroužku..